Connect Groen

 

Connect Groen is een op samenwerking gericht netwerk waarin scholen voor (v)mbo-groen elkaar naar behoefte ontmoeten.

Een netwerk voor kennisdeling en overleg over onderwerpen die specifiek zijn voor het (v)mbo-groen en welke niet aan de orde komen binnen MBO Raad, VO-raad, Groene Tafel, Groenpact of andere organisaties.

Deelnemers aan Connect Groen zijn groene verticale scholengemeenschappen, ROC's met groen (v)mbo en de Vereniging Buitengewoon Groen. 

Lees hier het persbericht over de start van Connect Groen.