Connect Groen nieuwe samenwerking van (v)mbo-groen

 

In april 2019 starten de scholen voor (v)mbo-groen met ‘Connect Groen’. Connect Groen is een licht, op samenwerking gericht netwerk waarin de scholen elkaar naar behoefte ontmoeten. Dit moet zorgen voor minder bestuurlijke drukte voor de AOC’s en de Vereniging Buitengewoon Groen (vmbo-groen scholen die geen deel uitmaken van een AOC). De AOC Raad is opgeheven.

De belangen voor het groene (v)mbo worden behartigd door de MBO Raad, de VO-raad, de Groene Tafel en het Groenpact, waar alle scholen lid van zijn en elkaar al regelmatig ontmoeten. 

De nieuwe samenwerkingsvorm is bedoeld voor kennisdeling en overleg over onderwerpen die  binnen bovengenoemde organisaties niet aan de orde komen, zoals examinering, zaken die specifiek zijn voor het groene (v)mbo, het cursus- en contractonderwijs van de AOC’s en de groene aspecten van de kwaliteitsagenda’s mbo. Daarnaast faciliteert Connect Groen scholen die willen samenwerken.
Rien van Tilburg (oud-voorzitter AOC Raad): “Er was behoefte aan een licht, netwerkachtig samenwerkingsverband van de AOC’s, waarin naar behoefte wordt samengewerkt en indien nodig naar buiten getreden. Over twee jaar bekijken we of deze vorm van samenwerking nog passend en nodig is.” 

 

Groen onderwijs relevanter dan ooit

De overgang van het groen onderwijs naar het ministerie van OCW in 2018 was een logische stap. De wereld waarin het groene onderwijs opereert is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Groen onderwijs is relevanter dan ooit. De toenemende aandacht voor gezond en veilig voedsel, de circulaire economie en onze groene omgeving vraagt om innovatief denken, een brede blik en nieuwe samenwerkingsverbanden. Van Tilburg: “De ontwikkeling van jongeren tot vakmensen staat bij ons voorop. Bij het opleiden van mensen met hart voor de groene sector, werken we nauw samen met het bedrijfsleven, landelijk en in de regio.” 

 

Bureau Erkenningen

Voor het onafhankelijke Bureau Erkenningen verandert er niets. Zij blijven bijeenkomsten van de verschillende kennisaanbieders erkennen en licenties uitgeven voor gewasbescherming en het beheersen van knaagdieren, mollen en woelratten. De AOC’s blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor Bureau Erkenningen.