Samenwerking 

 

Belangenbehartiging voor en samenwerking door (v)mbo-groen vindt plaats bij diverse organisaties. Het groene onderwijs ontmoet elkaar onder meer bij de Groene Tafel en maakt deel uit van Groenpact.

 

Vmbo

Alle scholen zijn lid van de VO-raad. Connect Groen maakt deel uit van de Stichting Platforms VMBO (SPV). Onderdeel van Connect Groen is het onderwijscluster vmbo-groen, waarin de scholen kennis delen, samenwerken en elkaar ontmoeten.

 

Mbo

Alle scholen zijn lid van de MBO Raad. Hier worden zij vertegenwoordigd door de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG). De VGG is onderverdeeld in vier clusters. Het Onderwijscluster Groen vertegenwoordigt de opleidingen op de gebieden agro-productie, handel en technologie, dierverzorging, groene ruimte en milieu.

 

Leven lang leren

De groene scholen werken samen op het gebied van cursus- en contractonderwijs. Het digitale cursusaanbod van de scholen is te vinden op webshop.groenonderwijs.nl.

Onder de vlag van AOC Keurmerk worden cursussen en certificeringen aangeboden die zijn afgestemd op de Wet Natuurbescherming, die vanaf 2017 van kracht is.

Via Bureau Erkenningen worden 75.000 mensen permanent geschoold voor hun gewasbeschermingslicentie.