Contact

 

Aeres is penvoerder voor Connect Groen.

Connect Groen heeft een coördinatiegroep, bestaande uit een bestuurslid van de penvoerder en twee bestuursleden van de deelnemende partijen.
De coördinatiegroep zorgt voor regie op de activiteiten en bijeenkomsten van  Connect Groen en treedt op als sparringpartner voor de penvoerder over de samenwerking en Bureau Erkenningen.

Het netwerk wordt ondersteund door Marleen Jacobs.

 

De coördinatiegroep

Rien van Tilburg (Clusius College)
René van Kuilenburg (Zone.college)
Bastiaan Pellikaan (Aeres)

 

Adres

Connect Groen is gehuisvest in het 
Bestuursbureau van Aeres:

Bovenbuurtweg 27
6717 XA  EDE

T: +31 (0)318-648900
E: info@connectgroen.nl