Privacy statement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht Connect Groen, bezoekers te informeren welke persoonsgegevens via onze websites worden verzameld. 

De verzameling van persoonsgegevens via deze website is zeer summier.
 

Cookies


Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics (bezoekersgegevens) en de functionaliteit van de website. Met deze gegevens kan Connect Groen de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties. 

 

Statistieken


Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Hoelang worden gegevens bewaard?
Gegevens worden bewaard totdat u zelf heeft aangegeven dat de gegevens niet meer bewaard mogen worden.
U heeft het recht:
•    op inzage in de gegevens die wij van u hebben en je kunt deze laten corrigeren of verwijderen;
•    uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken;
•    een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar liever vragen we u eerst contact met ons op te nemen via info@connectgroen.nl.